Blade Organisk Haveaffald

Når du bestiller en big-bag, mini-container eller maxi-container hos os, opkræver vi et depositum, som refunderes, hvis alle betingelser overholdes.

Dit depositum dækker over forgæves kørsel ved levering og afhentning, ventetid, toptillæg samt sortering og bortskaffelse af fremmed affald. Du kan læse mere om fremmed affald under menupunktet ’Betingelser’.

Forgæves kørsel

I situationer, hvor chaufføren ikke kan udføre sit arbejde ved levering og afhentning af enten big-bags eller containere, betragtes det som forgæves kørsel. Det kan blandt andet skyldes forhindringer som en parkeret bil ved materiellet, højspændingsledninger, træer eller for lang rækkevidde til vejen i forhold til kranbilens makskapacitet, som ved big-bags har en grænse på 7 meter.

Dit depositum kan ikke tilbagebetales, hvis chaufføren ikke har fri passage til at læsse eller afhente produktet.

Ventetid

Vi tager forbehold for overfyldte mini- og maxi-containere ved afhentning. Chaufføren har det fulde ansvar for bilens last, og kan til en hver tid afvise at tage produktet med, hvis det er fyldt med andet end havaffald eller affaldet ikke kan være i containeren.

Omorganiserer chaufføren indholdet, så det kan være inden for rammerne, pålægger vi ventetid, som fratrækkes dit depositum.

Toptillæg

Vi opkræver toptillæg i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stable en anden mini-container forsvarligt ovenpå. Derfor skal du ikke overfylde containeren.

Toptillægget er på 250 kroner og fratrækkes dit depositum.

Sortering og bortskaffelse af fremmed affald

Er der fremmed affald blandt haveaffaldet, kræver det sortering og efterfølgende bortskaffelse. Det koster 562,50 kr. i timen per påbegyndte ½ time, som vi fratrækker dit depositum.

Vi tillægger også en ekstra pris per ton for bortskaffelsen af det fremmede affald, og er der meget jord, påregner vi også en jordanalyse.