Blade Organisk Haveaffald

Når du bruger vores produkter til at samle organisk haveaffald, så er det vigtigt at du sorterer haveaffaldet korrekt. Hvis haveaffaldet ikke er sorteret korrekt, så vil du modtage en ekstra-regning for vores service. Det får du, da det derfor er os der skal sortere de uønskede fremmedlegemer, som ikke er haveaffald, samt skille os af med det.

Ekstra-gebyret indebærer:

 1. Løn til medarbejdere til sortering (450,- ekskl. moms)
  [pr. påbegyndt ½ time]
 2. Eventuelle Jordanalyser (1500,- ekskl. moms)
  [op til pr. 30 ton]
 3. Afskaffelse af uønskede materialer pr. ton. (1000,- ekskl. moms)
  [kan variere ift. materiale-typer]
 4. Afskaffelse af farligt affald op til 1 ton. (1800,- ekskl. moms)

 

Hvad vi anser for organisk haveaffald:

 • Blade ✔
 • Græs ✔
 • Hækafklip ✔
 • Planter ✔
 • Plantedele ✔
 • Blomster ✔
 • Grene ✔
 • Kviste ✔
 • Trædele ✔
 • Nedfaldsfrugter ✔
 • Rødder (rystet fri for jord) ✔

 

Hvad der IKKE er organisk haveaffald:

 • Jord
 • Metal
 • Plastik (blødt og hårdt)
 • Bionedbrydeligt plastik
 • Sten og grus
 • Papir og Pap
 • Mad og drikke-kartoner
 • Farligt affald (kemikalier, batterier, elpærer, maling, spraydåser osv.)
 • Teglsten
 • Elektronik
 • Tekstiler
 • Glas
 • Møbler
 • Mursten og byggematerialer
 • Isolering
 • Asbest
 • Deponi
 • Indpakningsmaterialer
 • Restaffald fra husholdningen
 • Madaffald fra husholdningen
 • Ikke organiske materialer